Bij voormalig deelnemers met tinnitus zijn de klachten na het volgen van de training Ander Leven beduidend minder geworden of zelfs helemaal verdwenen! Deze deelnemers zeggen volmondig dat je onze training met een gerust hart aan kunt raden aan mensen met tinnitusklachten!

Meer dan een miljoen Nederlanders horen permanent geluid, variërend van suizen tot een tergende piep. Vanaf morgen, in de Week van het Oorsuizen, organiseert stichting Hoormij informatiebijeenkomsten over tinnitus.

Tinnitus kan zich voordoen zonder enige fysieke oorzaak. Het beste bewijs daarvoor is geleverd door patiënten die zo gek werden van het lawaai in hun hoofd, dat ze hun gehoorzenuw lieten doorsnijden. Stokdoof werden die mensen, maar ze ‘hoorden’ nog steeds dat lawaai.

Veelvuldig bezoek aan festivals en popconcerten, of zelf op het podium staan, kan leiden tot piepen en suizen in de oren, zoals in het geval van Mirre Beek. Hormonale verandering, bijvoorbeeld tijdens zwangerschap of menopauze, kan ook leiden tot vreemde geluiden in het hoofd. Maar in veel gevallen is op tinnitus geen peil te trekken. Dat maakt het voor de patiënt ongrijpbaar en verontrustend.

Oorsuizen heet tinnitus in goed Nederlands. Een te mild woord, want het is zelden een mild gesuis, en vaker een indringend gebrom of snerpende piep. Veel patiënt zouden met slechts een suizen zielsgelukkig zijn. Meer dan een miljoen Nederlanders heeft last van tinnitus. Soms zo ernstig dat ze hun baan moeten opgeven en hun relatie door de Sirenen op de klippen wordt gejaagd.

De slechtste therapie voor tinnitus is de patiënt meedelen dat er niets aan te doen is en dat hij ermee moet leven. En precies dat is wat veel tinnituspatiënten van hun arts te horen krijgen. Hoe waar ook, deze mededeling voedt een gevoel van hulpeloosheid én de overtuiging dat de dokter iets over het hoofd heeft gezien, een tumor of zo.

Patiënten nemen soms hun toevlucht tot kalmerende middelen of antidepressiva. Zonder resultaat. Ook acupunctuur heeft, voor zover bekend, nog geen verlichting kunnen brengen. Veel tinnituslijders hebben wel baat bij nóg een geluid in de oren, naast hun eigen piep of brom. Ze wandelen langs de ruisende zee, of luisteren naar muziek. En er zijn ruismaskeerders, die ogen als een gehoorapparaat, maar een ruis geven die wat van de aandacht voor je tinnitus moet wegnemen. Een concurrerende ruis, zeg maar.

Gevolgen

Omdat de oorzaak niet weg te nemen is, wordt voor therapieën vooral gekeken naar de gevolgen. En dan gaat het er niet omdat je iets hoort wat er niet ‘is’, maar dat je daar last van krijgt, dat het je in de weg gaat zitten. Voor de patiënt betekent dat vooral dat hij zijn belastbaarheid moet vergroten.

Zoals voor alle ellende in het leven, geldt voor tinnitus: als je goed in je vel zit, fit bent en gelukkig, kun je een hoop hebben. Zit het fysiek of emotioneel tegen, dan gaat ook de last zwaarder wegen. Cognitieve gedragstherapie is een veel gebruikte methode om de belastbaarheid te verhogen.

Een stap verder gaat de methode van de Amerikaanse neuroloog Pavel Jastreboff: Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Dat is ook een psychologische training. Maar anders dan cognitieve gedragstherapie, beoogt TRT niet zozeer de belastbaarheid te verhogen, maar de achterliggende neuronale gebeurtenissen te corrigeren.

Jastreboff heeft in kaart gebracht wat er in de hersenen van tinnituspatiënten gebeurt met het onwerkelijke signaal uit het gehoorcentrum. Dat signaal leidt tot een reactie in het limbische systeem, waar emoties als angst en irritatie worden gegenereerd, en in het autonome zenuwstelsel, dat het lichaam bijvoorbeeld aanzet tot het vluchten voor gevaar.

Bij de tinnituspatiënt zorgt de piep of brom voor negatieve reacties in die hersendelen; het geluid wordt gevoeld als een bedreiging, een gevaar. Doel van Jastreboffs therapie is die hersendelen te leren dat de piep of brom geen negatief signaal is, maar neutraal of zelfs positief. Resultaat moet zijn dat de hersenen er vrede mee hebben en geen ziekmakende signalen meer naar het lichaam van de patiënt sturen.

Vooral jongeren worden getroffen

Een op de twintig mensen heeft last van oorsuizen, tinnitus. Onder jongeren is het probleem groter, én groeiende, wat vooral komt door blootstelling aan extreme niveaus creatief lawaai: muziek dus. Driekwart van de jongeren heeft met enige regelmaat last van tijdelijk oorsuizen na bezoek aan concert of festival, zo bleek enkele jaren geleden uit onderzoek van de universiteit van Antwerpen. In veel gevallen was dat suizen of piepen na enkele uren of dagen weer verdwenen. 95 procent van de ondervraagde scholieren zei dan ook geen blijvende gehoorschade te vrezen. Maar niet minder dan een op de zes jongeren bleek te lijden aan permanente tinnitus. Het is niet bekend of het toenemend gebruik van oordopjes dit getal sindsdien heeft doen dalen.

Bron: Trouw (februari 2017)