“Mensen zeggen niet dat ze zorgen hebben. Ze zeggen: dokter ik heb rugpijn”

Onder die titel verscheen in november 2017 een ruime bijdrage van Nathalie Carpentier in De Standaard Weekblad.

De auteur had een interview met diverse pijndeskundigen, zoals Prof. Bart Morlion, coördinator van het multidisciplinair pijncentrum UZ Pellenberg. Morlion die werd opgeleid als klassieke anesthesist werkte jarenlang met pijnpatiënten en stelde zijn medische visie in de loop der jaren bij. In verband met pijnbestrijding stelt hij:

“Ons brein is ontzettend krachtig, we maken er alleen veel te weinig gebruik van.”

Psychologe Morgane Hubin, ook werkzaam in het pijncentrum, bevestigt dat stress een negatieve impact heeft op pijn. Daarom is het nodig om ook het emotionele aspect aandacht te geven. Dat emotionele aspect speelt zich af in je brein, stelt prof. Morlion in het artikel.

Onderzoek heeft aangetoond dat 80 tot 85 procent van de Belgen ooit te kampen heeft met rugklachten. Bij meer dan 4 op 5 is er evenwel geen sprake van een duidelijk letsel en spreekt men van niet-specifieke lage rugpijn, vertelt Peter Van Wambeke, die revalidatiearts en rugspecialist is (UZ Leuven en UZ Pellenberg). Hij stelt dat medische beeldvorming vaak meer kwaad dan goed doet bij dit soort van pijnproblemen.

Ook volgens Prof. Morlion is het nodig om verder te kijken dan de klassieke geneeskunde: psychosociale factoren moeten aandacht krijgen, zoals stress. Lage rugpijn is immers in vele gevallen een indicatie voor een ander probleem. Volgens Prof. Morlion heeft chronische rugpijn meestal niet alleen te maken met je wervelkolom, maar ook met je omgeving, je manier van leven… én je brein. In het emotionele centrum van ons brein overlappen het pijncentrum en het centrum voor je emoties en welbevinden bijna volledig. Morlion legt uit hoe hij lang geleden leerde hoe je met je brein de pijn kan verzachten. De pijnpoorten openen of sluiten zich immers naargelang van de focus van het brein. Aandacht gericht op pijn versterkt de pijn, aandacht gericht op verbetering en positieve gedachten verminderen de pijn. Daarom moet je aanvaarden dat lichaam en geest samenwerken!

Meer weten? De inleiding van het volledige artikel kan je gratis lezen via deze link. Het volledige artikel kan je lezen via deze link mits registratie bij en/of betaling aan de krant De Standaard.

Nathalie Carpentier, “Wat wervelt er tussen rug en brein? – ‘Mensen zeggen niet dat ze zorgen hebben. Ze zeggen: dokter, ik heb rugpijn’”, DS Weekblad, 25 november 2017, 23-26.