DE INVESTERING

Alexander Concept Trainingen

Return on investment

Langdurige uitval van werknemers is een grote kostenpost en is zowel voor werknemer, collega’s als werkgever zeer ingrijpend. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250,- per dag, maar dit bedrag kan nog verder oplopen (zie hieronder). Deze kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten.

Directe kosten zijn o.a. de loon doorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Uitgaande van een jaarinkomen van € 35.000,-

Loon doorbetaling 153,-
Kosten vervanging 146,-
Verlies productie / dienst  € 43,-
Kosten arbodienstverlening 60,-
Verzuimbegeleiding

___

8,-

_________

Totaal verzuimkosten per dag 410,-

Een medewerker die uitvalt door spanningsklachten is gemiddeld 167 dagen thuis. Dit kan oplopen tot gemiddeld 242 dagen bij een burn-out. (bron ArboNed: Top 10 feiten over stress). Spoedige terugkeer in het arbeidsproces is dan ook wenselijk, zowel vanuit menselijk als ook vanuit bedrijfskundig en financieel oogpunt. Ook het voorkomen van (langdurige) uitval van een medewerker kan u een forse kostenbesparing opleveren.

De kosten van onze trainingen

De kosten van de training zijn gebaseerd op een jaartraject, omvattende de telefonische intake, de 3-daagse training, een verdiepingsdag, alsmede follow-up gesprekken gedurende een jaar. Bij een In-company training is het mogelijk na 6 maanden een opfrisdag in te plannen. Het is de afgelopen jaren bewezen dat deze opbouw en aanpak zeer succesvol zijn.

Jaartraject 7.000,-
Telefonisch intakegesprek (ca. 1 uur ad € 50,-) 0,-
Persoonlijk consult (4 uur ad € 95,-)  €
__
0,-
_________
Totaal 7.000,-
Verblijfkosten op basis van volpension p.p. (afhankelijk van de locatie) 375,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.  Particulieren bieden wij de training tegen sterk gereduceerd tarief aan en is inkomensafhankelijk. Zo dragen wij er zorg voor dat onze training voor iedereen toegankelijk blijft.

Een aantrekkelijke instapregeling

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat uw medewerker binnen een half jaar na de training weer conform contracturen aan het werk is. Om die reden bieden wij u graag de mogelijkheid aan om gefaseerd de onkosten voor de training te betalen.

Als werkgever betaalt u een aanvangsfactuur van € 3.500,- voor het jaartraject (exclusief de kosten voor persoonlijk consult en verblijf). Het volledige bedrag van € 7.000,- voor het jaartraject voldoet u pas wanneer uw medewerker binnen een halfjaar na de training inderdaad aan het werk is voor het aantal contracturen van het dienstverband.

ALEXANDER CONCEPT ALS IN-COMPANY TRAINING

Indien u opteert voor een In-company training, of wanneer u preventief meerdere (zieke) medewerkers onze training wil laten volgen, maken wij in overleg met u een offerte op maat.

Voorkomen is beter dan genezen

Waarschijnlijk denkt u in eerste instantie alleen aan werknemers die op dit moment in de ziektewet zijn. Voor deze groep is onze training inderdaad zeer geschikt.

Onze training is echter ook succesvol in het voorkomen dat werknemers daadwerkelijk lang in de ziektewet komen (met alle gevolgen van dien).

Werknemers die ‘aan het kwakkelen’ zijn. Dan weer aan het werk, dan weer ziek met allerlei vage klachten en kwalen. Ook voor deze werknemers biedt de training wat ze nodig hebben om weer in balans te komen en te blijven, zodat ze zowel privé als op de werkvloer prettig functioneren.

ZIEKTEVERZUIM, DE OORZAKEN ERVAN EN WAT U KUNT DOEN

De Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer uw werknemer langer dan een paar dagen ziek is, krijgt u samen te maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). Deze wet heeft de bedoeling om langdurige uitval te beperken of zelfs te voorkomen. Uitgangspunt: snel en effectief ingrijpen verkort het verzuim van je personeel.

Ziek zijn is voor niemand prettig

Voor je werknemers niet, maar ook niet voor jou als werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. U bent samen met de zieke werknemer in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie. Volgens WvP is ook uw werknemer verplicht om bij te dragen aan een succesvolle re-integratie. De wet schrijft tijdsgebonden acties voor die door de werkgever en de werknemer moeten worden uitgevoerd. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie. Als het UWV uw inspanningen als onvoldoende beoordeelt dan kan het UWV u sancties opleggen.

Doorbetaling loon

Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Meer info? Check www.arboned.nl

Annuleren

Tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. In geval van annulering korter dan 3 hele weken voor aanvang van de training bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Wanneer wij na de intake uw medewerker niet toelaten tot de training, worden deze kosten doorberekend. Ook bij annulering zullen deze kosten en eventuele consultkosten in rekening worden gebracht. Wij berekenen hiervoor:

Kosten van een consult (per uur) 95,-
Kosten voor de intake 75,-

Ander Leven kan veel voor uw bedrijf betekenen!

 • "Sinds de training, nu 2 weken geleden, slaap ik als een roos. Ik heb weer zin in het leven en maak allerlei plannen."
  Irene, 32 jaar - had burn-out
 • "Ik kreeg de 'tools' waar ik naar op zoek was. Eigenlijk is het Alexander Concept een heel logisch verhaal."
  Alice, 46 jaar - had burn-out
 • "Ik zou iedereen deze training aan willen raden! Ik heb inzicht in hoe het brein werkt en hoe ik mijn brein kan sturen zoals ik het wil. Dat is zo'n gaaf gevoel!!!"
  Ingrid, 40 jaar - had stress
 • "Ik ben onder de indruk van de vitaliteit die beschikbaar is, die vanzelf stroomt nu de stress 'uit' staat."
  Ester, 45 jaar - had stress
 • "Al vanaf dag één na de training werd alles anders. Ik durfde veel meer en zelfs die akelige paniek aanvallen bleven weg en ze zijn ook niet meer teruggekomen."
  Nicolette, 57 jaar - had angst