Het Alexander Concept is relatief nieuw in Nederland. Sinds 2009 bieden wij deze training aan. Met groot succes. Waar we in 2009 gestart zijn met slechts 2 trainers, is Ander Leven uitgegroeid tot een B.V. waar inmiddels 16 trainers aan verbonden zijn. We zijn heel trots op ons prachtteam dat al jaren heel betrokken en bevlogen is om mensen te begeleiden in hun transformatie proces naar een voorspoedig herstel.

In de training werken we met verschillende methoden. Wij maken gebruik van inzichten en technieken uit onder andere NLP, Energetisch werk, Live the Connection (voorheen PSYCH-K), het Enneagram, Voice Dialogue en Systemisch werk. Door deze methoden met elkaar te combineren ontstaat er een synergie die zeer doeltreffend is.

We maken tevens gebruik van inzichten van verschillende wetenschappers, artsen en onderzoekers zoals Bruce Lipton, Margriet Sitskoorn, David Hamilton en vele anderen.

In de training wordt de theorie achter het Alexander Concept uitgelegd en krijg je handvatten aangereikt om dit meteen in praktijk te brengen. Je leert hoe groot je eigen invloed is op je fysieke, mentale en emotionele processen en hoe je deze invloed positief kunt inzetten. Door het toepassen van het Alexander Concept wordt de chronische stressrespons gestopt en jouw zelfhelend vermogen opnieuw geactiveerd. Hierdoor herstel je snel, dit ervaar je zelf én zie je bij de andere deelnemers gebeuren.

Hoe graag we dit ook zouden vertellen en hoewel het absoluut geen geheim is, is dit toch lastig. Zodra we een deel van het trainingsmateriaal of een overzicht geven ter inzage, dan rijzen er onmiddellijk vragen: “Maar hoe zit dat dan?” of “Hoe kan dat dan?”. Om daar vervolgens antwoord op te geven zijn we uren verder en dat is waarom de training drie dagen duurt. Op al deze vragen wordt in de training namelijk antwoord gegeven.

Wat we wel kunnen zeggen is dat de training heel praktisch is. De eerste dag leer je de theorie kennen en begrijpen en de twee daaropvolgende dagen gaan we daar dieper op in. De hele training is ervaringsgericht; alle theoretische inzichten worden vervlochten met oefeningen, zodat je ogenblikkelijk begrijpt hoe het een en ander werkt.

Het Alexander Concept is niet te vergelijken met deze therapieën. Het Alexander Concept is bovendien geen therapie maar een training. Tijdens de training leer je dat je zelf grote invloed hebt op je eigen gezondheid en leven. Wij gaan uit van herstel, niet van ‘leren omgaan met…’ En jouw herstel kan zeer snel gaan. Twee grote verschillen met ander behandelmethoden of therapieën zijn dat wij voornamelijk met het onbewuste brein werken én dat de chronische stressrespons gestopt wordt. Dit maakt een wereld van verschil.

Nee, met de Alexandertherapie of -methode leert men de houding te verbeteren, waardoor het lichaam op een natuurlijker, meer ontspannen en doelmatiger manier kan functioneren. Deze therapie is ontwikkeld door de Australische acteur Frederick Matthias Alexander.

Het Alexander Concept is een door ons ontwikkelde training waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van technieken uit verschillende disciplines. De combinatie van deze technieken en inzichten van wetenschapers is het Alexander Concept, een verwijzing naar Alexander de Grote die de Gordiaanse knoop doorhakt.

Wij begrijpen dat het moeilijk te geloven is, maar herstel is echt mogelijk met het Alexander Concept. Deelnemers behalen resultaten die ze zelf niet voor mogelijk hielden. Door het stoppen van de chronische stressrespons, is het écht mogelijk om van je klachten af te komen. Lees de ervaringen van oud deelnemers en zie hoe hun leven veranderd is en kijk naar onze resultaten.

Het is geen wonder dat mensen herstellen, slechts een simpele en logische oorzaak en gevolg. ZO logisch dat je je ergens tijdens de training afvraagt: “Tjé, dat ik dit niet zelf heb kunnen bedenken”.

Het maakt voor het stoppen van de chronische stressrespons niet uit hoe lang of hoe ernstig je ziek bent. Het enige dat van belang is, is of je bereid bent open te staan voor een nieuwe benadering. Wanneer je openstaat om op een geheel andere manier naar je klachten, je gezondheid en mogelijkheden voor herstel te kijken, zal het Alexander Concept voor jou werken.

Tenzij je arts bekend is met onze training, kan hij niet beoordelen of onze training voor jou geschikt is. Wij voeren echter een zeer zorgvuldig aannamebeleid dat erop gericht is alleen die kandidaten toe te laten waarvan wij de indruk hebben dat ze optimaal van de training zullen profiteren. Dit doen wij door middel van een uitgebreid aanmeldingsformulier en een telefonisch intakegesprek. Hoewel wij een inschatting maken, ben jij zelf de enige die kan beoordelen of onze training geschikt voor je is.

De kern van het Alexander Concept is het stoppen van de chronische stressrespons. In geval van een chronische stressrespons worden langdurig verschillende lichaamssystemen onderdrukt of juist overbelast, denk hierbij aan het immuunsysteem, het hormonale systeem, de spijsvertering, de spieren, maar ook bijvoorbeeld het concentratievermogen. Dit kan zich uiten in een grote verscheidenheid aan klachten, zowel fysiek als mentaal, medisch verklaarbaar of medisch onverklaarbare klachten. Bij veel uiteenlopende klachten speelt de stressrespons een cruciale rol. Wanneer de chronische stressrespons gestopt wordt, komt herstel vanzelf, onafhankelijk van de precieze klachten die de stressrespons veroorzaakt heeft en de uitwerking daarvan.

De chronische stressrespons speelt niet alleen een rol bij ziektes als ME/CVS of Fibromyalgie. Ook bij minder duidelijk omlijnde klachten zoals bijvoorbeeld gevoeligheid voor stress, hoge bloeddruk, ontevredenheid met uzelf of uw leven, onzekerheid of terugkerende negatieve gedachten, speelt de stressrespons een belangrijke rol. Door het stoppen van de chronische stressrespons, gaat er een wereld van mogelijkheden voor je open. Twijfel je of de training iets voor jou is, neem dan contact met ons op. Lees ook de ervaringen van deelnemers die de training deden in verband met stress, vastlopen, laag zelfbeeld, faalangst of perfectionisme.

De stressrespons is in principe niet slecht voor het lichaam. Het is een belangrijk overlevingsmechanisme dat er voor zorgt dat we vechten of vluchten als er gevaar dreigt. Wanneer de stressrespons echter chronisch is geworden, is dat slecht voor het lichaam, aangezien het immuunsysteem wordt onderdrukt en andere lichaamssystemen verstoord of overbelast kunnen raken. In de training leer je deze chronische stressrespons te stoppen, zodat de stressrespons alleen geactiveerd wordt wanneer er écht gevaar dreigt.

Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen om nieuwe neuron verbindingen te maken. In tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, kunnen ons brein zich aanpassen en reorganiseren. Onder invloed van onze handelingen, onze waarnemingen en zelfs onze gedachten en verbeeldingen zijn de hersenen in staat hun structuur en functie te veranderen. Onderzoek wijst uit dat er een fysieke verandering optreedt in de hersenen als we bezig zijn iets nieuws te leren. Onder andere van deze kwaliteit van de hersenen maken we in de training optimaal gebruik. Simpel gezegd leer je nieuwe verbindingen te creëren in je hersenen, zodat je niet in een oude ‘groef’ blijft hangen. Bekijk het interview met Norman Doidge op de pagina Wetenschap (of andere wetenschappers) om hier meer over te leren.

Positief denken doe je met je bewuste brein en is meestal niet voldoende om duurzame verandering te bewerkstelligen. Onze training is er met name op gericht het onbewuste brein te bereiken. Positief denken en een positieve focus zijn wel een onderdeel van de training, maar het Alexander Concept omvat veel meer.

Je herstel kan zeer snel gaan. Al na de eerste dag van de training bemerkt het merendeel van de deelnemers vooruitgang en na drie dagen ervaren bijna alle deelnemers grote veranderingen. Het kan zijn dat je na de training volledig hersteld bent, maar de meeste deelnemers hebben meer tijd nodig om volledig te herstellen. De tijdsduur tot volledig herstel is onder meer afhankelijk van hoe consequent het Alexander Concept wordt toegepast.

Het Alexander Concept is een trainingstraject van drie maanden, neem er de tijd voor om volledig te herstellen. Wij volgen je tot drie maanden na de training en in die maanden heb je meerdere contact momenten met ons. Gezamenlijk dragen we er zorg voor dat je de veranderingen krijgt waar je voor komt.

Na de training ga je door met het toepassen van het Alexander Concept. Houd er rekening mee dat je zeker de eerste weken na de training tijd dient te investeren in het Concept en je er op een bewuste manier mee bezig bent. Na verloop van tijd heb je het geïntegreerd in uw leven. Dan ben je onbewust bekwaam geworden; je past het meestal toe zonder er over na te denken en zo af en toe loop je het proces wel bewust, maar ook dat is geïntegreerd in je leven.

Hoewel het Alexander Concept een krachtige methode is en een enorme impact heeft, is het gelukkig eenvoudig te leren en voor iedereen toegankelijk.

Vanaf 16 jaar ben je welkom en onze oudste deelnemer was 81 jaar. Waar het om gaat is dat onze deelnemers vertrouwen in de training hebben en in staat zijn informatie tot zich te nemen en openstaan om op een volkomen andere manier naar zichzelf en hun herstel mogelijkheden te kijken. Dit is onafhankelijk van leeftijd.

Het is voor jou als deelnemer erg prettig wanneer jouw partner bij de training aanwezig is en zodoende begrijpt welke onbewuste mechanismen verantwoordelijk zijn geweest voor je klachten. Het is behulpzaam dat je partner zelf ervaart hoe het Alexander Concept werkt en jou kan ondersteunen bij de toepassing ervan in je dagelijkse leven. Uiteraard is het belangrijk dat je er zeker van bent dat jouw partner het beste met je voor heeft en je zal ondersteunen in je herstel. Indien je geen partner hebt, kun je met ons overleggen of je iemand anders meeneemt. De ervaring leert ons dat het je herstel ten goede komt wanneer je partner aanwezig is én dat de meeste partners ontzettend blij zijn dat ze bij de training aanwezig zijn geweest.

Het is belangrijk dat jouw partner (of begeleider) gedurende de hele training aanwezig is. De ervaring leert ons dat het storend en onrustig is als partners/begeleiders eerder vertrekken. Zowel voor jezelf als voor de groep. Je gaat dit begrijpen tijdens de training.
Het zal jouw herstel ten goede komen als je partner er alle dagen bij is.

Ja, tijdens de training, die drie aaneengesloten dagen duurt, krijg je opdrachten voor ’s avonds. Je brengt op die manier wat je geleerd hebt meteen in praktijk, zodat je ogenblikkelijk verandering ervaart in je fysieke toestand en/of mentale gesteldheid.

De groepen bestaan uit maximaal 15 deelnemers onder begeleiding van 4 trainers. Wanneer alle deelnemers een partner meenemen zijn er maximaal 34 personen. Deelnemers zijn vaak verbaasd dat ze een schijnbaar grote groep toch zeer prettig vinden. Door het rustige karakter van de training wordt de groep als heel ondersteunend ervaren.

Een persoonlijk consult biedt een goede voorbereiding en zorgt voor optimaal resultaat van de training. Tijdens het consult werken we met een geheel eigen Ander Leven methode en werken we met overtuigingen op basis van het Enneagram. Deze methode is zeer effectief om onbewuste blokkades op te heffen. Het Enneagram is een model van persoonlijkheidstypen.

Wij besteden grote zorg aan de begeleiding van onze deelnemers tijdens én na de training. Je wordt tot drie maanden na de training persoonlijk gecoacht, van intake tot herstel. Met iedere deelnemer worden afspraken gemaakt voor telefonische follow-up gesprekken. Indien een deelnemer aangeeft extra coaching of ondersteuning nodig te hebben, zijn er extra persoonlijke consulten mogelijk. Ongeveer 6 weken na de training is er een Verdiepingsdag. Daarnaast zijn er 2 á 3 keer per jaar inspiratiedagen welke facultatief zijn.

Het Alexander Concept wordt op dit moment nog niet vergoed door zorgverzekeraars. De kosten voor de training en coaching zijn mogelijk aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Informeer dit bij je belastingadviseur.

We begrijpen dat dit een dilemma is. Het kan zijn dat je juist door ziekte in inkomen achteruit bent gegaan en je al veel geld uit hebt gegeven aan behandelingen. Als de kosten een probleem voor je zijn, neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee. Er is in ieder geval altijd de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Dieet voorschriften kunnen, mits redelijk, aan ons doorgegeven worden. In gezamenlijk overleg kijken we hoe daar rekening mee gehouden kan worden.

Jazeker, naast het Alexander Concept zijn er andere methodes waarbij herstel van medisch onverklaarde klachten mogelijk is. Voorbeelden zijn de Amygdala Retraining van Ashok Gupta, the Linden Method, Mickel Therapy en Heartmath. Het is belangrijk dat je de methode kiest die jou het meeste aanspreekt.

Het Alexander Concept verschilt erg van reguliere benaderingen en is daarom niet altijd goed te combineren. Afhankelijk van de behandeling die je volgt zullen we samen overleggen of je deze eerst afrondt voordat je aan de training begint.

In de regel blijkt het geen belemmering te zijn de training te volgen terwijl medicatie nog gebruikt wordt. Wél dient het eventueel stoppen van medicatie in overleg met een arts besloten te worden.

Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten! Wij beantwoorden al uw vragen graag.