Ander Leven heeft wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de training. Het onderzoek is uitgevoerd door een zelfstandig onderzoeker in samenwerking met een arts en een universiteit.

Resultaten waar we trots op zijn

In de periode 2011-2017 hebben 1307 deelnemers de Ander Leven training gevolgd. Aan hen is gevraagd om een week voor de training en op verschillende momenten na de training (1, 3, 6 en 12 maanden) een gevalideerde vragenlijst over hun lichamelijk en geestelijk gezondheidstoestand in te vullen (“SF-36 Health Survey”). Uiteindelijk hebben 350 deelnemers alle vragenlijsten ingevuld. Deze groep is statistisch gezien groot genoeg om de onderzoeksresultaten te generaliseren naar alle deelnemers van de training.

Het effect van de training is vastgesteld door de gezondheidstoestand van voor de training te vergelijken met de gezondheidstoestand na de training. Dit is gebeurd aan de hand van statistische procedures die uitsluiten of een eventueel geconstateerd verschil tussen de voor- en nametingen al dan niet op toeval berust.

Cijfers liegen niet

De bevindingen tonen aan dat het lichamelijk en geestelijk welzijn van de deelnemers na de training significant verbetert en dat het effect zeer sterk is (zie ook onderstaande grafieken). Het geconstateerde verschil tussen de voormeting (t0) en nametingen (t1, t2, t3, t4) kan statistisch gezien niet op toeval berusten, waardoor de gezondheidsverbetering met zeer grote zekerheid aan de training kan worden toegewezen. Dit maakt de training ‘evidence based’.

De resultaten laten ook zien dat het lichamelijk en geestelijk welzijn verbetert naar het landelijk gemiddelde (50 punten-lijn), wat staat voor een ‘normaal’ gezondheidsniveau. Opvallend is dat na de training de vitaliteit van deelnemers (een sub-dimensie van geestelijke gezondheid) zelfs hoger ligt dan het landelijk gemiddelde; rond de 70 punten-lijn.

De geconstateerde gezondheidsverbetering wordt niet beïnvloed door andere factoren, zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit en type stress gerelateerde klacht. Dit betekent dat de training effect heeft op alle deelnemers (man, vrouw, jong, oud, Nederlander, Belg, etc.) en op allerlei stress gerelateerde klachten (o.a. spijsvertering, zenuwstelsel, botstelsel, neerslachtigheid, slaapproblemen, etc.).

Meer precies ervaart 93% van de deelnemers direct na de training een lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsverbetering. En bij 83% van de deelnemers houdt het effect ook stand in de tijd. In de wereld van de gezondheidszorg zijn dit unieke cijfers die aantonen dat het overgrote deel van de deelnemers na de training blijvend herstelt van hun (onverklaarbare) klachten.

Wil je meer informatie over het onderzoek? Download dan een samenvatting van het rapport of het uitgebreide rapport via onderstaande buttons.

Presentatie onderzoeker Tim Choy voor Ander Leven

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat 83% van onze deelnemers duurzaam herstelt. Ook na een jaar zijn de veranderingen die je ervaart na het volgen van het Alexander Concept nog altijd aanwezig. Klik hier voor een kort en informatief filmpje waarin onafhankelijk onderzoeker Tim Choy je meeneemt in de effecten van ons traject.