Wij zien het als onze missie om mensen te leren hoe ze rechtstreekse instructies aan hun onbewuste brein kunnen geven, zodat er een optimale samenwerking tussen lichaam en geest ontstaat. Wanneer lichaam en geest optimaal samenwerken, ervaren mensen vreugde en vrede in zichzelf en is er sprake van een gezonde geest in een gezond lichaam.

Resultaten waar we trots op zijn

Sinds 2011 vragen wij onze deelnemers een gevalideerde vragenlijst over hun gezondheid in te vullen, de SF-36 Gezondheidstoestandvragenlijst. Deze wordt ingevuld vlak voor de training en 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en een jaar na de training. Trots zijn we op de goede resultaten van de training die nu ook zichtbaar zijn in cijfers.

De SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst is een van de meest gebruikte vragenlijsten om ervaren gezondheid te meten. De komende tijd zullen we meer resultaten publiceren. De onderstaande resultaten zijn gebaseerd op gegevens verzameld van april 2011 tot mei 2014.

Cijfers liegen niet

Allereerst is de respons hoog. Na een maand vulde 90% de vragenlijst in, na drie maanden 82%, na een half jaar 74% en na een jaar 69%. We zijn erg blij met deze respons en het is voor ons ook een indicatie dat mensen betrokken blijven bij Ander Leven.

Resultaten medisch onverklaarde klachten (SOLK)

Een jaar na de training heeft 72,5% een goede gezondheid

Van de deelnemers met medisch onverklaarde klachten noemt maar liefst 72,5% zijn gezondheid een jaar na de training goed, zeer goed of zelfs uitstekend.

Dit terwijl voor de training 90% van deze groep zijn gezondheid matig of slecht vond.

Een jaar na de training heeft 71% voldoende energie 

Van de deelnemers met medisch onverklaarde klachten voelde voor de training 92% zich altijd, meestal of vaak moe.

Een jaar na de training is dat nog maar 29% en voelt 71% zich soms, zelden of nooit moe.

Een jaar later ervaren deelnemers veel minder pijn

51% gaf voor de training aan heel ernstige, ernstige of nogal pijn te hebben. Een jaar later is dat nog maar 20% en geeft 80% aan lichte, heel lichte of geen pijn te hebben. Voor de training had 26% ernstige of heel ernstige pijn. Een jaar na de training is dat nog slechts 6%. Het aantal mensen dat geen pijn ervaart is verdubbeld: van 12 naar 24%.

69% geeft nu aan niet beperkt te zijn bij het lopen van meer dan een kilometer.

Voor de training gaf 47% van de deelnemers met medisch onverklaarde klachten aan dat ze ernstig beperkt zijn bij het lopen van meer dan een kilometer, 31% is een beetje beperkt. Een jaar na de training is nog maar 14% ernstig beperkt en 18% een beetje beperkt.

Resultaten groep psychische klachten

Klachten zijn onder andere: angsten, burn-out, depressieve klachten, eetstoornis, faalangst, laag zelfbeeld, dwangneurose, sociale angsten, stress en vastlopen. Het Alexander Concept werkt! Zie onderstaand het verschil na 3 maanden na afloop van de training.

 • Algemene gezondheid stijgt binnen drie maanden van 6,5% naar 43%. Na de training noemt 43% zijn gezondheid na drie maanden zeer goed tot uitstekend. Dit was voor de training maar 6,5%. Voor de training noemt 40,5% van deze groep zijn gezondheid matig of slecht. Na de training noemt niemand zijn gezondheid meer slecht en drie maanden na de training slechts 12% matig.
 • Na drie maanden voelt 78% zich levenslustig. Voor de training was 72% van de deelnemers met psychische klachten nooit, zelden of soms levenslustig. Drie maanden na de training is dat nog maar 22%. Dat betekent dat het percentage mensen die zich vaak, meestal of altijd levenslustig voelen stijgt van 28% voor de training naar 78% drie maanden na de training.
 • Bijna 180° om! 46% voelde zich voor de training zelden tot nooit rustig en tevreden. Drie maanden later voelt 51% zich vaak, meestal of altijd rustig en tevreden.
 • 77% voelt zich een gelukkig mens. Voor de training voelde 34% zich zelden tot nooit gelukkig. Drie maanden na de training is dit percentage gezakt naar 7%. Voor de training voelde slechts 23% zich vaak, meestal of altijd gelukkig. Na drie maanden is 77% vaak, meestal of altijd gelukkig.
 • Nog zelden somber en neerslachtig. Voor de training voelde 39% zich meestal of vaak somber en neerslachtig. Drie maanden na de training is dit percentage gezakt naar 7%. Voor de training voelde slechts 22% zich zelden of nooit somber en neerslachtig. Na drie maanden is dit percentage gestegen naar 73%.
 • Een wereld van verschil. Voor de training voelde 45% zich altijd, meestal of vaak erg zenuwachtig. Drie maanden na de training is dit percentage gezakt naar 8%. Voor de training voelde slechts 17% zich zelden of nooit erg zenuwachtig. Na drie maanden is dit percentage gestegen naar 54%.

Resultaten groep fysieke klachten

De mensen in de groep met fysieke klachten, deden de training voor klachten als de ziekte van Crohn, darmproblemen, fibromyalgie, hartproblemen, hoofdpijn, huidproblemen, kanker, ziekte van Lyme, ME/CVS, MS, nierproblemen, Parkinson, PDS, pijnklachten, rugklachten en slaapproblemen.

 • Algemene gezondheid met sprongen vooruit 
  Van de deelnemers met fysieke klachten noemt maar liefst 70% zijn gezondheid een jaar na de training goed, zeer goed of zelfs uitstekend, terwijl voor de training 89% van deze groep zijn gezondheid matig of slecht vond. Opvallend is dat een maand na de training 65% van de deelnemers zijn gezondheid al als goed, zeer goed en uitstekend benoemt. Dit stabiliseert zich in de loop van het jaar.
 • Levenslust neemt ‘bijna’ exponentieel toe 
  Voor de training was 67% nooit, zelden of soms levenslustig. Een jaar na de training is dat nog maar 24%. Dat betekent dat het percentage mensen die zich vaak, meestal of altijd levenslustig voelen stijgt van 33% voor de training naar 76% een jaar na de training.
 • Een jaar na de training heeft 72% energie.
  Van de deelnemers met fysieke klachten voelde 72% zich een jaar na de training nooit, zelden of soms moe. Terwijl voor de training 87,5% van deze groep zich altijd, meestal of vaak moe voelde. Ook hier is het verschil na 1 maand al enorm.