ANDER LEVEN IN BEDRIJF

 Voorkom ziekteverzuim en versnel re-integratie met onze interventie op maat

JAAR ERVARING

86%

BLIJVEND HERSTEL

2650+

DANKBARE KLANTEN

Training het Alexander Concept als interventie

Ander Leven BV verzorgt het trainingstraject het Alexander Concept. Dit traject wordt al vanaf 2010 ingezet bij een breed scala aan fysieke, psychische en emotionele klachten, die worden veroorzaakt door een reactie op stress. Veel stress is onbewust. Veel fysieke klachten worden in de praktijk niet erkend als stress gerelateerd. Ander Leven ziet veel fysieke klachten als symptomen die een onderliggende, vaak onbewuste, emotionele, psychische of stress gerelateerde oorzaak hebben. Stress is de veroorzaker én instandhouder van deze klachten. Ons trainingstraject is wetenschappelijk bewezen en leidt tot snel, blijvend en duurzaam herstel bij maar liefst 86% van de deelnemers.


Training het Alexander Concept wordt naast het trainingstraject voor particuliere deelnemers, ingezet als preventief en curatief interventietraject voor bedrijven en organisaties. Dit traject wordt ingezet zowel voor het voorkomen van ziekteverzuim als voor herstel bij ziekteverzuim. De interventie voor zakelijke deelnemers wordt in de regel door de werkgever, de Arbodienst of verzekeraar bekostigd.


Het Alexander Concept is geschikt voor iedereen.  Lichamelijke, psychische, sociale, emotionele of medisch verklaarde klachten? Wij nemen elke klacht serieus. Met grote regelmaat volgen ook mensen zonder klachten onze training. Het enige wat wij vragen van onze deelnemers is zich open te stellen voor een radicaal andere kijk op de oorzaak en aanpak van gezondheidsklachten. En om de tijdens de training geleerde breintechnieken consequent toe te passen. Wij zien dat onze training steeds vaker wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling van werknemers die hinder ondervinden van bijvoorbeeld perfectionisme of faalangst. Met uitstekend resultaat.

Ons aanbod

Introductie

Online Workshop LEX licht in één dagdeel een tipje op van de sluier van het Alexander Concept. Tijdens deze online workshop  ervaren de deelnemers of onze methodiek en technieken hen aanspreken en krijgen ze de gelegenheid om zelf een oefening uit te proberen. 

Er wordt gebruik gemaakt van korte oefeningen in break-out-rooms waardoor gelijk meer inzicht wordt verkregen in de eigen klachten.


Training/Interventie

Premium training of
Interventie het Alexander Concept is voor mensen met gezondheidsklachten of stress. Met deze interventie wordt langdurig ziekteverzuim voorkomen en snel herstel ondersteund. Tijdens de drie maanden doorlooptijd van dit trainingstraject wordt naast de theoretische onderbouwing ruimschoots geoefend met het  automatiseren van de opgedane kennis en uitvoering van alle tijdens de training geleerde technieken.


Nazorg

Ook na de training is het belangrijk om te blijven herhalen en automatiseren wat tijdens de training is geleerd. Nazorg is geïntegreerd in het interventietraject. Er zijn verschillende behulpzame extra's zoals een na-consult, regelmatige op-koers-gesprekken, een jaar lang telefonische ondersteuning voor de juiste toepassing van de sleutels, geluidsdragers en deelname aan de online community.

Meten van stress

Voor organisaties en bedrijven die meerdere deelnemers de interventie aanbieden, bieden wij meting en rapportage als additionele service. Wij meten stressfactoren. Ook de gevolgen maken wij zichtbaar in termen van burn-out, welzijn en functioneren in werk en dagelijks leven. Hierdoor worden glasheldere aanknopingspunten verkregen ten aanzien van  de oorzaak en de bestrijding van stress.


Instructies voor het onbewuste brein

Het menselijk brein reageert op gevaar, het vermoeden van gevaar of verwachten van gevaar door middel van de stressrespons. Denk bijvoorbeeld aan hoe iemand -zonder erbij na te denken- reageert op gevaar en gaat bevriezen, vechten of vluchten. Dat signaal vindt plaats in het onbewuste brein en het sympathische zenuwstelsel. Normaliter wordt door het onbewuste brein het sein veilig afgegeven op het moment dat het gevaar of een andere stressprikkel weer is verdwenen. Echter, indien stress te lang aanhoudt, krijgt of herkent het systeem het sein veilig niet meer en continueert deze stresstoestand; het lichaam blijft stresshormonen produceren en staat in overlevingsstand.


De stressrespons is chronisch geworden en essentiële functies worden hierbij onderdrukt; functies die niet nodig zijn, wanneer we in levensgevaar verkeren. Denk daarbij aan het helder denkvermogen, het slaapcentrum, het spijsverteringsstelsel, immuunsysteem en herstelvermogen. Deze toestand veroorzaakt op termijn allerlei klachten en put betrokkene volledig uit.


Tijdens de training wordt geleerd het onbewuste brein zodanige instructies te geven, dat de stressrespons gestopt wordt. Daardoor stopt de aanmaak van stresshormonen. Het parasympatische zenuwstelsel wordt weer geactiveerd, zodat de onderdrukte essentiële functies weer naar behoren functioneren. Het eigen zelf herstellend vermogen doet de rest.


Wij leren deelnemers technieken om patronen, die (langdurige) stress oproepen, te herkennen en te doorbreken. Denk hierbij onder meer aan overtuigingen, ervaringen, herinneringen en associaties. Denk hierbij ook aan angsten of persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme of laagzelfbeeld. Dit zijn patronen die op de deelnemer zelf betrekking hebben en ook patronen in relatie tot anderen. Onze interventie raakt alle aspecten van het bio-psychosociaal model, dat zich richt op de wisselwerking tussen biomedische, psychologische, emotionele aspecten, sociale omgeving en gedrag.


In het overzicht hiernaast staat een opsomming van klachten en andere kenmerken waarbij onze interventie zeer effectief is. Herken je daar je collega of werknemer in? Gun hem of haar dan zelf de regie over ziekte, gezondheid en herstel en biedt onze interventie aan.


Tot slot; onze training is voor iedereen geschikt. Met grote regelmaat volgen ook mensen zonder klachten onze training. Iedereen krijgt in zijn leven namelijk in meer of mindere mate met stress te maken. Het is fijn als je weet hoe je effectief kunt zorgen voor jezelf.

Overzicht gezondheidsklachten

Fysieke, emotionele en psychische klachten 

 • Burn-out
 • Chronische vermoeidheid (ME/CVS)
 • Hooggevoeligheid (HSP)
 • Chronische pijn
 • Lage rugpijn
 • Hoofdpijn
 • Pijn aan de nek en schouders
 • Pijn aan het kaakgewricht
 • Angst
 • Paniek
 • Slaapstoornis
 • Eetstoornis ( anorexia)
 • Dwang (OCD)
 • Darmproblemen (PDS, ziekte van Crohn)
 • Huidproblemen 
 • Problemen met de schildklier (Hashimoto)
 • Depressie (externe oorzaak)
 • Niet-aangeboren-hersenletsel (NAH)
 • Whiplash

Andere kenmerken

 • Werkstress
 • Sociale interacties
 • Perfectionisme
 • Zelfbeeld
 • Faalangst

Nasleep van infecties

 • Ziekte van Pfeiffer
 • Waterpokkenvirus
 • Influenza oftewel griepvirus
 • Ziekte van Lyme, bacteriële infectie
 • Long-COVID, virusinfectie

Deskundigen aan het woord

“De training bij Ander Leven is een ongeëvenaard snelle en effectieve manier om mensen hun herstelvermogen aan te laten spreken. Ik heb inmiddels mensen verwezen met onder meer burn-out, depressie en zelfs PTSS. Bijna altijd zie ik zeer goed resultaat met grote vooruitgang binnen enkele weken. Als deelnemer heb ik ook geprofiteerd van de training en andere deelnemers zien herstellen.”
Gijs Kummeling - Arts in opleiding tot bedrijfsarts
“Het Alexander Concept is een training die aan deelnemers tools geeft om een nieuwe start te maken. Het Alexander Concept maakt gebruik van een scala een inzichten en technieken uit diverse therapieën uit binnen- en buitenland en brengt ze samen in één krachtig instrument. Door nieuwe banen aan te maken in de hersenen gaat de focus van disfunctioneren van geest en lichaam over naar nieuwe gezonde patronen. Deze technieken werken voor zowel lichamelijke als mentale of psychische klachten.”

Dr. Katelijne van Hoeck - arts

Dr. Herlinde Wynants – arts

“Na de training merkte ik meer en meer dat ik als huisarts vooral aan symptoombestrijding deed en niet bezig was met waaróm iemand ziek wordt. Ik besloot me bij te scholen en in mei 2017 ben ik gestart met een eigen huisartsenpraktijk, helemaal in de filosofie van het Alexander Concept.”
Dr. Sofie Reubens - huisarts

Wetenschappelijk bewezen

Wat zowel werkgevers als onze trainers hebben ervaren bij onze deelnemers en wat tevens uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek blijkt, is dat onze interventie bij 86% van de deelnemers zorgt voor blijvend herstel. Procentueel gezien ervaart 93% van de deelnemers een direct trainingseffect; een verbetering in hun lichamelijk en/of geestelijk welzijn. Bij 83% van deze groep is het effect snel en blijvend en treedt duurzaam herstel op. Bij 10% van deze groep is het effect tijdelijk van aard. Van de 7% die geen direct trainingseffect ervaart, herstelt uiteindelijk 3% na een jaar alsnog naar een gezond welzijnsniveau. Bij 4% van de deelnemers treedt geen effect en geen herstel op. Na een jaar is maar liefst 86% blijvend hersteld.


De geconstateerde gezondheidsverbetering wordt met grote zekerheid aan het Alexander Concept toegewezen. Ook houdt het effect stand in de tijd: de gemiddelde welzijnsscore van alle deelnemers in de steekproef blijft na 1, 3, 6 en 12 maanden op vrijwel hetzelfde genormaliseerde niveau.

Wat zeggen oud-deelnemers?

Ik ben blij dat het Alexander Concept op mijn weg is gekomen. Het was heel bijzonder om deze training samen met mijn partner en met collega’s te doen. Wat van jou is en wat je niet wilt delen, blijft ook van jou. Tegelijk schept het een collegiale band dat we met universele thema’s bleken te worstelen. Daarmee is ook de werksfeer sterk verbeterd.

Ellen, 49 jaar

Het is een jaar na de ‘piek’ in mijn burn-outklachten en zes maanden na de training Het Alexander Concept. Ik geniet met volle teugen van mijn leven, gezin en mijn werk.
Stefanie, 36 jaar
Ik was al 'gelukkig en succesvol', geen ziekte of burn-out. Daarom had ik niet verwacht dat het Alexander Concept mij nog iets mooiers kon brengen, persoonlijk en zakelijk. De trainers lieten mij inzien dat mijn ware kracht gesluierd bleef onder een web van subtiele, maar weinig behulpzame manieren en overtuigingen. Die sluiers herken ik nu steeds sneller bij anderen. Dat maakt samenwerken voor mij veel eenvoudiger. Deze krachtige training wens ik iedereen toe in elke situatie.
Pieter, 53 jaar
Ik liep vast op mijn werk en had last van faalangst en stress. Wat ben ik blij dat ik de training heb gevolgd. Ik weet zeker dat ik later nog steeds zo energiek in het leven sta als nu.
Sanne, 24 jaar

Kosten van ziekteverzuim

Op het internet zijn diverse rekentools beschikbaar waarmee je kunt berekenen tegen welke kosten je aanloopt wanneer jouw werknemer zich ziekmeldt. Deze rekentools gaan helaas vaak alleen uit van loondoorbetaling en andere kosten worden er niet in meegenomen. Berekeningen die wij met deze tools maken, variëren van €150 tot €400 per werkdag als kosten voor de werkgever van een werknemer op modaal niveau. Het laatste bedrag vinden wij het meest realistisch. In dat bedrag zijn namelijk -naast loondoorbetaling- ook kosten opgenomen voor vervanging, verlies van productie, ARBO dienstverlening en verzuimbegeleiding. Eigenlijk zou je ook moeten kwantificeren in hoeverre de werkdruk op collega's wordt verhoogd, waardoor het risico ontstaat dat er steeds meer mensen ziek worden. Ben je genoodzaakt vervanging te regelen op basis van externe inhuur, dan lopen je kosten nog meer op. Daarnaast heb je als werkgever de verplichting actief mee te werken aan  herstel van je mensen. 


Met onze interventie kun je ziekteverzuim voorkomen of de duur van ziekteverzuim beperken. Hoe fijn is het voor jouw professionals om snel te kunnen herstellen? Ze vormen jouw bedrijf en zijn onmisbaar. Reken eens uit wat het bespaart als je werknemer snel herstelt, of in het beste geval, niet ziek wordt. De training verdient zich zeer snel terug. Ook vergoedt een aantal grote verzekeraars inmiddels de kosten van onze interventie. We adviseren je graag verder.


Klanten

Over ons

Ander Leven in Bedrijf is het zakelijk label van Ander Leven BV en richt zich op bedrijven en organisaties.

Wij bieden een uitgebreid trainingsaanbod met specifiek op het bedrijfsleven afgestemde pakketten.