Offerte aanvraag voor training Ander Leven
OF
interventie Ander Leven In Bedrijf

Over onze tarieven


PARTICULIERE DEELNEMERS, ZZP OF EENMANSBEDRIJF

Je vraagt het particuliere tarief aan wanneer je uit eigen middelen de training betaalt. Het tarief voor particuliere deelnemers is inkomensafhankelijk, waarbij het inkomen van beide partners geldt als gezinskomen. We vinden dat iedereen toegang moet hebben tot onze diensten, ongeacht de financiële situatie. Daarom publiceren we geen standaardtarief, maar kun je het tarief aanvragen op basis van je persoonlijke inkomenssituatie. We passen sterk gereduceerde tarieven toe voor alleenstaanden die een uitkering hebben (WIA, WW) of bijstand/onder modaal. Daarnaast bieden we flexibele betalingsmogelijkheden aan voor deelnemers die tegen financiële problemen aanlopen, waaronder betaling in 4 of 5 termijnen. Tarieven kun je aanvragen door te klikken op de relevante button hierachter. Vervolgens worden verschillende inkomenssituaties beschreven waaruit je kunt kiezen. 


ZAKELIJKE DEELNEMERS, WERKGEVERS/WERKNEMERS

Wanneer jouw training door je werkgever wordt betaald, kan je werkgever het zakelijk tarief opvragen via de relevante button hierachter. Op basis van de ingevulde informatie ontvangt jouw werkgever een zakelijk pakket op basis van de bedrijfsgrootte. Er zijn pakketten voor kleinbedrijf, middenbedrijf, grootzakelijk, overheid, onderwijs en zorg. Meer informatie over onze zakelijke dienstverlening vind je bij Ander Leven in Bedrijf.


VERZEKERAAR OF OVERHEIDSINSTELLING

Indien een inkomens- of schadeletselverzekeraar jouw training vergoedt, of je wilt een aanvraag daarvoor doen bij de gemeente of het UWV, kun je daarvoor via de relevante button hierachter de aanvraag doen. We gaan in overleg om te kijken hoe jouw training kan worden gefinancierd. Dat kan zijn door de verzekeraar, via de bedrijfsarts of door het UWV. Je kunt ons ook even mailen, indien je ondersteuning bij dat traject nodig hebt. 


WAAROM DOEN WIJ DIT?

Onze tarieven zijn inkomensafhankelijk om verschillende redenen. Allereerst willen we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot onze diensten, ongeacht de financiële situatie. Door geen specifieke tarieven te publiceren, kunnen we verwachtingen beter managen en voorkomen we dat mensen met hogere inkomens onterecht profiteren van de gereduceerde tarieven.
Bovendien stelt deze aanpak ons in staat om financieel gezond te blijven en onze dienstverlening op lange termijn te waarborgen.Offerte aanvraag

PARTICULIER

Je betaalt de training uit eigen middelen. Je ontvangt een offerte op basis van je (gezins)inkomen.

WERKNEMER/WERKGEVER

Jouw training wordt (gedeeltelijk) vergoed door je werkgever OF je wilt de factuur op naam van je bedrijf

Je ontvangt een zakelijk pakket op basis van de bedrijfsgrootte.VERZEKERAAR/OVERHEID

Een inkomens-, schadeletsel-verzekeraar of overheidsinstantie (UWV, gemeente) vergoedt (deels) jouw training. We gaan in overleg om te kijken hoe jouw training kan worden gefinancierd. Dat kan zijn door de verzekeraar, via de bedrijfsarts of door het UWV.

Voor een gesprek over cofinanciering (UWV) kun je contact opnemen met inbedrijf@anderleven.nl