Ander Leven: unieke trainingen voor uw werknemers

U heeft als werkgever waarschijnlijk te maken met ziekteverzuim of minder functionerende werknemers. Om uw werknemers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun herstel en hun terugkeer op de werkvloer bieden wij verschillende mogelijkheden om de training te volgen. Ook wanneer u beoogt de onderlinge sfeer binnen teams te verbeteren is een training in het Alexander Concept van harte aan te bevelen!

Trainingsmogelijkheden

  • Het Alexander Concept 
    Uw werknemers draaien mee in een reguliere training (op een vastgestelde locatie)
  • Het Alexander Concept in-company:
    Uw werknemers volgen een in-company training (op een door u te bepalen locatie) 

Het Alexander concept voor uw (langdurig) zieke werknemer

Langdurige uitval van werknemers is zowel voor werknemer, collega’s als werkgever zeer ingrijpend. Spoedige terugkeer in het arbeidsproces is wenselijk vanuit menselijk, bedrijfsmatig en financieel oogpunt. Ander Leven biedt een effectief trainingsprogramma waarin deelnemers leren hoe ze zelf invloed uitoefenen op hun gezondheid en welzijn. Deze invloed is een cruciale stap naar volledig herstel. Langs deze weg kan uw werknemer spoedig weer fit en gezond aan de slag.

Deelname aan de reguliere training 
Deze trainingen worden maandelijks meerdere malen aangeboden. Iedereen kan zich hiervoor opgeven. Men volgt de 3-daagse training met een groep onbekende mensen. Om ervoor te zorgen dat uw werknemer snel de training kan volgen reserveren wij tot een maand voor aanvang van de training 3 plaatsen voor uw bedrijf.

In-company training 
Deze training is speciaal voor uw medewerkers. Externe deelnemers kunnen zich niet aanmelden. Op deze manier creëert u een doeltreffende mogelijkheid waarin desgewenst specifieke accenten gelegd kunnen worden. Onze ervaring leert dat dit de onderlinge band en sfeer binnen de samenwerking zeer ten goede komt. Collega’s coachen elkaar om het geleerde meteen in praktijk te brengen. Op het werk zal zich dit tonen door een frisse wind die door het bedrijf waait dankzij geïnspireerde en gemotiveerde collega’s die daadkrachtig zijn en een goed gevoel van eigenwaarde ervaren. Van daaruit gaan zij met plezier aan het werk.

Voorkomen is beter dan genezen

Waarschijnlijk denkt u in eerste instantie alleen aan werknemers die op dit moment in de ziektewet zijn. Voor deze groep is onze training inderdaad zeer geschikt want zeer doelmatig. Daarnaast is onze training echter succesvol in preventieve zin. Denk dan aan werknemers ‘aan het kwakkelen’ zijn. Vaak blijven de klachten vaag en ongewis. Voor deze werknemers biedt de training een preventieve werking om te voorkomen dat ze geheel uitvallen. Ze komen – en blijven! – in balans, zodat ze zowel privé als op de werkvloer prettig functioneren.

 

ANDER LEVEN KAN VEEL VOOR UW BEDRIJF BETEKENEN!