WAT HOUDT HET ALEXANDER CONCEPT IN?

Het Alexander Concept is een trainingstraject van drie maanden, gerekend vanaf de driedaagse training, en wordt gegeven door zeer ervaren en goed opgeleide trainers. Het zorgvuldig opgebouwde traject bestaat uit een aantal onderdelen.

 • Uitgebreide aannameprocedure
  De aannameprocedure bestaat uit het invullen van een intakeformulier en een telefonische intake. Wij selecteren onze deelnemers zorgvuldig. Op basis van het intakegesprek kunnen wij redelijkerwijs inschatten of ze open staan voor wat wij ze bieden en dus snel kunnen herstellen. Dat betekent dat niet iedereen die zich aanmeldt automatisch wordt aangenomen. Wanneer de kosten van de training geheel of gedeeltelijk door de werkgever worden gedragen is met name het persoonlijk commitment van de deelnemer om de training te volgen voor ons van groot en daarmee doorslaggevend belang.
 • Individueel consult
  Om mensen optimaal voor te bereiden op de training krijgen ze voorafgaand aan de training een persoonlijk consult. Centraal hierin staat het werken met overtuigingen vanuit het onbewuste brein. Dit individuele consult duurt minimaal 2 uur per deelnemer.
 • Driedaagse training
  Wij bieden een driedaagse aaneengesloten training op een externe locatie, waarbij overdracht van theoretische kennis, interactie, integratie in de dagelijkse praktijk en reflectie een belangrijk onderdeel vormen. Doel is om een significante verandering te realiseren bij de deelnemer, op mentaal, emotioneel en/of fysiek vlak.
 • Tweede individuele consult
  Dit consult vindt plaats een aantal weken na de training. Hier wordt gewerkt met kernovertuigingen vanuit het onbewuste brein. Ook stellen we daarbij vast of de deelnemer alle informatie goed verwerkt heeft en in praktijk brengt.
 • Verdiepingsdag
  Zes weken na de training is er een vervolg dag waarin we verdieping en verbreding bieden en de puntjes op de i zetten.
 • Telefonische follow-up
  Gedurende drie maanden bieden wij de deelnemers op vaste momenten telefonische follow-up. Deze momenten zijn: een week na de training en maand na de verdiepingsdag. Een vaste mailafspraak is er twee weken voor de verdiepingsdag. Op verzoek van deelnemers is extra (telefonische) coaching mogelijk wanneer zij dit zelf aangeven.
 • Betrokkenheid partners
  Partners wonen de training gratis bij en betalen alleen de verblijfskosten.

De driedaagse training het Alexander Concept

De interne driedaagse training op een externe locatie vormt het belangrijkste onderdeel van het trainingstraject. Tijdens deze intensieve dagen kijken we uitgebreid naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. We leggen de werking van het menselijk brein uit en hoe dat van invloed is op ons welzijn en ons functioneren. De theorie wordt afgewisseld door praktisch toepasbare oefeningen waarmee deelnemers zelf leren om de chronisch geworden stressrespons te stoppen. Wanneer deelnemers de vicieuze cirkel waarin ze vaak al lange tijd zitten doorbreken, verminderen hun klachten snel.

De training is dermate krachtig, dat de meeste deelnemers tijdens de training al enorm opknappen. Door de techniek (het AC-Proces) die ze thuis moeten toepassen, zijn ze in staat om de positieve verandering te behouden én te verdiepen. Voor de rest van hun leven! Zie hiervoor onze resultaten en de ervaringen van oud-deelnemers. U krijgt als werkgever een gezonde, goed functionerende en enthousiaste werknemer en daar is iedereen mee geholpen!

De follow-up na de training

Na de driedaagse training, volgen er diverse telefonische follow-up momenten. Naar behoefte kan een deelnemer extra coaching krijgen. Wij vinden het belangrijk onze deelnemers ook na de driedaagse training te volgen en ze waar nodig te begeleiden. Het is voor ons belangrijk dat deelnemers het AC-Proces goed begrijpen en thuis in de praktijk brengen. Zo is de kans op een blijvend positief resultaat optimaal. In de eerste plaats is dat geweldig voor de deelnemer zelf, maar daarnaast ook voor de directe omgeving: partner, kinderen, vrienden, familie, collega’s en natuurlijk u als werkgever!

De partner is bij de training aanwezig

Waarin wij ons eveneens onderscheiden, is dat de partners gedurende de gehele training aanwezig zijn. Dat bekrachtigt en het resultaat en zorgt voor een duurzaam effect. Door partners nauw bij het proces te betrekken ontstaat er wederzijds inzicht en begrip. Daarbij weten zij precies wat hun partner thuis moet doen om volledig te herstellen en leveren zij een bijdrage aan dat herstel. Op die manier zijn zij zeer ondersteunend aanwezig. Bij het merendeel van de deelnemers versterkt dit tevens hun relatie.