Voor meer inzicht, vragen én persoonlijke verhalen van oud deelnemers

Op deze site vind je veel informatie. Het kan zijn dat je toch nog vragen hebt of ons persoonlijk wil spreken, of misschien gewoon een indruk van ons wil hebben. Dat kan!

Maandelijks geven wij lezingen, waarin we iets dieper op de stof ingaan. Je maakt alvast kennis met kwaliteiten van het brein en merkt dan dat het brein bepaalde dingen wel kan en bepaalde dingen niet kan. Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van optische plaatjes. Dan ervaar je meteen dat dát wat wij menen waar te nemen, niet per sé waar hoeft te zijn. Dit is een hele belangrijke kwaliteit van het brein waarvan wij je leren om optimaal gebruik van maken. We gaan dieper in op de gevolgen van de stressrespons en de kracht van overtuigingen.

Ook is er genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen en bij iedere lezing zijn er 1 of 2 oud deelnemers. Zij vertellen hun verhaal en ook aan hen kun je je vragen stellen.

Het word je duidelijk hoe het komt dat onze training voor zoveel uiteenlopende klachten werkt; van eetstoornissen tot Fibromyalgie, van dwangneurose tot Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), angsten en dwangneurose.

Deze klachten zijn vaak moeilijk te behandelen en mensen krijgen regelmatig te horen dat ze er maar mee moeten leren leven.

Wij laten je zien dat het mogelijk is om óók van deze klachten te herstellen.

Het Alexander Concept, is écht een sleutel tot een ander leven.

Klik hier voor een overzicht van de eerstkomende lezingen.

Speciale lezing voor zorgverleners

Als zorgverlener heb je waarschijnlijk patiënten of cliënten die kampen met chronische- of stress gerelateerde klachten. Of je nu huisarts bent, fysiotherapeut, psycholoog of op een ander manier zorg biedt, je kent mensen met klachten die moeilijk te behandelen zijn of die nauwelijks verbetering laten zien. Ook alle SOLK vallen hieronder. Pijnlijk of frustrerend om deze mensen keer op keer terug te zien komen met dezelfde klachten of misschien zelf een verergering van klachten.

Hoe prettig voor jou (en je collega’s) om te weten dat je deze mensen kunt attenderen op ons. Wij begrijpen heel goed dat je dat niet zomaar doet. Je hebt meer informatie nodig dan je op onze website kunt vinden of die je van je eigen patiënt of cliënt gehoord hebt.

Wij komen daarom graag een lezing geven wanneer je aangeeft hier met collega’s of jouw beroepsgroep belangstelling voor te hebben.

poster
Helga Verhoeven - voor zorgverleners
00:00
--
/
--

Extra achtergrond informatie geeft vertrouwen

In deze speciale lezing geven we net wat meer achtergrond informatie dan tijdens de lezing voor toekomstige deelnemers en laten wij je zien dat wij een heel andere benaderingswijze hebben dan gebruikelijk is voor de meeste zorgaanbieders. We laten je zien dat onze benadering geen hocus pocus of wondermiddel is, maar onze manier van werken wetenschappelijk onderbouwd is.

Wij zijn Wim Hof (the Iceman) dan ook heel dankbaar dat er dankzij hem nu voor het eerst wetenschappelijk aangetoond is dat wij ons parasympatische zenuwstelsel bewust kunnen beïnvloeden. Iets wat tot voor kort geleden nog voor onmogelijk gehouden werd, maar waar wij al wel jaren mee werken.

Neem gerust contact met ons op dan kijken we naar een geschikte locatie en datum.