Wetenschappelijke onderbouwing

Jouw eigen invloed op je gezondheid is immens

De kracht en reikwijdte van je onbewuste brein

Jouw onbewuste brein heeft een ongekende capaciteit; vele malen groter dan je bewuste brein. Dat moet ook wel, want het onbewuste brein verbruikt veel energie om de tienduizenden processen die per seconde in een cel plaatsvinden te coördineren en te controleren.

Zo stuurt ons onbewuste brein onze stofwisseling aan en ons immuunsysteem, houdt onze lichaamstemperatuur op peil, laat ons hart kloppen, zorgt ervoor dat ons bloed blijft stromen en ons voedsel verteerd wordt. Ook onze zuurstof opname wordt door het onbewuste brein geregeld. Dit zijn nog maar een paar van de honderden processen in ons lichaam waar het onbewuste brein verantwoordelijk is. Het onbewuste brein speelt ook een grote rol in onze psyche en onze emoties. Tot op de dag van vandaag kennen we bij lange na de reikwijdte van ons onbewuste brein niet. Waarschijnlijk zullen we de onbegrensde mogelijkheden ook nooit helemaal kunnen doorgronden.

De chronische stressrespons heeft een grote invloed op ons onbewuste brein

Wanneer je te maken krijgt met stress of een gevaarlijke situatie, worden er stresshormonen aangemaakt: adrenaline, non-adrenaline en cortisol. Deze stressrespons zorgt ervoor dat je in de zogenaamde fight en flight (vecht en vlucht) reactie komt zodat je adequaat kunt reageren op gevaar. De spieren van jouw ledematen worden dan voorzien van veel energie zodat je daadwerkelijk kunt vechten of vluchten. Deze energie wordt echter onttrokken aan belangrijke functies die we niet direct nodig hebben wanneer wij moeten vechten of vluchten.

Cortisol zorgt ervoor dat er energie vrijkomt om je immuunsysteem te versterken en je te beschermen tegen mogelijke verwondingen of infecties. Een mens handelt tijdens acuut gevaar vaak uitzonderlijk scherp reageert en alert.

Wanneer, om nog onverklaarbare redenen, de stressrespons chronisch wordt, ontstaat er een continu verhoogde cortisol spiegel. De bijnieren, die cortisol produceren raken uiteindelijk uitgeput. Jouw onbewuste brein blijft echter stresshormonen produceren, met name adrenaline.

Dit alles kost veel energie en deze energie wordt onttrokken aan essentiële functies en processen. Denk aan je heldere denkvermogen, je slaapcentrum,  spijsvertering en  immuunsysteem.

Zo worden reguliere processen in het lichaam onvoldoende aangestuurd en raken uiteindelijk verstoord. Het gevolg is, dat het lichaam, je geest en jouw immuunsysteem, minder goed functioneren en dat je kwetsbaar wordt voor allerlei mogelijke ziektes.

Hoe ontstaat de chronische stressrespons

In je hersenen, in het reptiel brein, bevindt zich de amygdala. Dit gebied, dat alert is op gevaar, koppelt een emotie aan een stressreactie. Bij langdurige stress, wordt bij bepaalde emoties of zintuigelijke waarnemingen doorlopend dezelfde stressrespons geactiveerd. Dit noemen we ook wel “neurofysiologische stoorzenders” of “bad Clusters”. Bij een bepaalde negatieve ervaring, gedachte, of waarneming, ontstaat steeds dezelfde stressreactie: de stressrespons is chronisch geworden.

De Amygdala blijft geactiveerd en overal wordt een dreiging in zien. Vervolgens worden er weer adrenaline aangemaakt en wordt er energie onttrokken aan belangrijke processen van het lichaam. Een vicieuze cirkel is ontstaan. Dit alles gebeurt volledig onbewust.

Ander Leven leert je hier uit te komen

Tijdens de training het Alexander Concept leren wij je deze ´neurofysiologische stoorzenders´, die wij eenvoudig alarmsignalen noemen, te herkennen.

Door deze alarmsignalen te herkennen en te stoppen, komt de Amygdala tot rust en stopt de aanmaak van stresshormonen, waaronder adrenaline. Adrenaline heeft een halveringstijd van 2 tot 3 minuten. Dat betekent dat wanneer de stressrespons gestopt is, iedere 2 tot 3 minuten de helft van de hoeveelheid adrenaline uit het bloed verdwijnt. Hierdoor komt er energie beschikbaar voor essentiële lichaamsfuncties. Zo kunnen reguliere processen in het lichaam weer optimaal aangestuurd worden. Er ontstaat een gezonde geest in een gezond lichaam. Stress, angst en lichamelijke- en emotionele klachten verdwijnen.

Met het Alexander Concept leren we je de negatieve spiraal en vicieuze cirkel te doorbreken. Door consequent het AC-Proces toe te passen stop je de alarmsignalen, daarmee verdwijnen de symptomen en voel je je al snel beter.

Overtuigd? Meld je aan!

Zet jouw eerste stap  naar verandering.