Resultaten waar we trots op zijn

86% herstelt blijvend

Duurzaam resultaat

Wij hebben wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de training. Het onderzoek is uitgevoerd door een zelfstandig onderzoeksbureau in samenwerking met een arts en de universiteit van Gent in België.

Het effect van de training is vastgesteld door de gezondheidstoestand van voor de training te vergelijken met de gezondheidstoestand na de training. Dit is gebeurd aan de hand van statistische procedures die uitsluiten of een eventueel geconstateerd verschil tussen de voor- en nametingen al dan niet op toeval berust.

Bewezen effectief

De bevindingen tonen aan dat het lichamelijk en geestelijk welzijn van de deelnemers na de training significant verbetert en dat het effect zeer sterk is (zie ook onderstaande grafieken). Het geconstateerde verschil tussen de voormeting (t0) en nametingen (t1, t2, t3, t4) kan statistisch gezien niet op toeval berusten, waardoor de gezondheidsverbetering met zeer grote zekerheid aan de training kan worden toegewezen. Dit maakt de training ‘evidence based’.

Resultaten in cijfers

  • 1307 deelnemers aan de training tussen 2011-2017.
  • 93% ervaarde direct na de training een lichamelijk en/of geestelijke gezondheidsverbetering.
  • 86% van de deelnemers hield dit effect vast; een uniek herstelpercentage.

Resultaten in woorden

  • Het lichamelijk en geestelijk welzijn verbetert.
  • De vitaliteit van deelnemers ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • Het lichamelijk en geestelijk welzijn verbetert.
  • Aantoonbaar effect op gezondheid- en stress gerelateerde klachten.

Presentatie onderzoeker Tim Choy voor Ander Leven

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat 86% van onze deelnemers duurzaam herstelt. Ook na een jaar zijn de veranderingen die je ervaart na het volgen van het Alexander Concept nog altijd aanwezig. Klik hier voor een kort en informatief filmpje waarin onafhankelijk onderzoeker Tim Choy je meeneemt in de effecten van ons traject. 

Theoretisch fundament

Onze training is gebaseerd op een stevig wetenschappelijk fundament. Zo weten we, met dank aan neurowetenschap, veel over de neuroplasticiteit van het brein. Ons brein is in staat om ‘nieuwe paden’ aan te leggen. Voor het instrueren van het brein werken we onder andere met technieken gestoeld op NLP (neurolinguïstisch programmeren), energetisch werk, Live-the-Connection, het Enneagram, voice dialogue en systemisch werk.