Mijn eerste kennismaking met het Alexander Concept was als begeleider van Joke, mijn vrouw. Zij zou de training volgen, ik zou als haar begeleider aanwezig zijn om Joke na afloop van de training thuis te kunnen helpen en begeleiden in het toepassen en volhouden van wat zij geleerd had.

Als begeleider was ik bij de training aanwezig, maar er niet actief bij betrokken. Toch heeft de training mij diep geraakt. Ik zag wat het met Joke en de andere deelnemers deed en welke veranderingen er bij haar en de anderen plaatsvonden, zelfs al in de korte periode dat de training duurde. In slechts drie dagen zag ik Joke opbloeien en opengaan. Die veranderingen maakten op mij een grote indruk. Heel bijzonder om te zien dat deze training daadwerkelijk een verschil maakt.

Ik was zo onder de indruk dat bij mij het verlangen opkwam om de training ook zelf te ervaren. Op de terugweg van de training naar huis was ik stil, teruggetrokken. Toen Joke mij daarop aansprak en vroeg wat er in mij omging, werd ik mij van dit verlangen bewust. Na hier kort over gepraat te hebben, werd het steeds duidelijker: ik wilde de training ook zelf gaan doen! Nog in de auto heb ik telefonisch contact met Helga opgenomen om te vragen of zij in de volgende training (die de volgende dag zou beginnen) nog een plekje voor mij vrij had. Dat was gelukkig zo.

Hoewel ik in mijn training natuurlijk de ‘voorkennis’ van mijn ervaring als begeleider had, was het zelf deelnemen niet te vergelijken met het als begeleider aanwezig zijn. Hoewel ik geen last heb van ME of iets wat daar op lijkt, had ik al gezien dat het nut van de training niet beperkt blijft tot ME. Wat ik als begeleider al bij anderen had zien gebeuren, gebeurde nu bij mij. Ik voelde hoe ik, eigenlijk heel eenvoudig en praktisch, grip kon krijgen op mijn leven en met name op die zaken die mij naar beneden trokken of mij belemmerden te zijn zoals ik graag zou willen. Dat is een fantastisch gevoel: te ervaren dat ik een keuze heb en mij niet alles alleen maar overkomt.

Nu ik deze ervaring schrijf, zo’n 5 weken na de training, voel ik nog steeds de positieve effecten. Het valt niet mee om het geleerde altijd even trouw in de praktijk te brengen. Zo merk ik dat ik de meeste prikkels op mijn werk tegenkom. Daar heb ik dan ook heel veel aan de training en helpt het mij om positief in mijn werk te staan en ontspannen te zijn.
In de veiligheid van mijn thuis kom ik -ogenschijnlijk- minder prikkels tegen en merk ik dat ik bewust bezig moet blijven om het geleerde in de praktijk te brengen. Dat zowel Joke als ik de training hebben gedaan helpt ons hier bij. Ik merk dat het blijven toepassen van het Alexander Concept heel belangrijk is; om de veranderingen blijvend te laten zijn en niet terug te keren naar de oude, zo bekende en vertrouwde, maar niet gewenste patronen.

André