Constante wisselwerking tussen lichaam en geest

Puur fysieke of mentale klachten bestaan niet, aangezien lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn en ze elkaar doorlopend beïnvloeden. Dit gebeurt grotendeels onbewust. Wij kunnen zelf invloed op dit proces uitoefenen, zodat een optimale interactie tussen lichaam en geest ontstaat. Op die manier kunnen wij een positief effect uitoefenen op onze eigen gezondheid en ons welbevinden.

Wij veronderstellen niet dat fysieke klachten ‘tussen de oren’ zitten. Wel zijn wij er van overtuigd dat de invloed die wij zelf hebben op onze fysieke en emotionele gesteldheid vele malen groter is dan algemeen wordt aangenomen.

Chronische stressrespons oorzaak van klachten

Wij menen dat veel medisch onverklaarde klachten of chronische klachten het gevolg zijn van een chronische stressrespons. Wanneer de stressrespons voortdurend actief is, kunnen lichaamsfuncties verstoord of overbelast raken. Denk hierbij aan de hormoonhuishouding, de spijsvertering, het bioritme, de bloeddruk, het concentratievermogen en spieren en gewrichten. Ook functioneert het immuunsysteem niet naar behoren. Op den duur leidt een chronische stressrespons tot ernstige fysieke en mentale klachten.

Doorbreken van de vicieuze cirkel is noodzakelijk

Mensen met onverklaarde en/of chronische klachten zijn in een vicieuze cirkel terecht gekomen: stress veroorzaakt klachten en klachten veroorzaken stress. Het is zaak deze cirkel te doorbreken.

Om onze gezondheid te verbeteren, moeten we ons allereerst bewust worden van de manier waarop de stressrespons in stand gehouden wordt. Het is immers een onbewust mechanisme. Vervolgens kunnen we leren deze chronische stressrespons te stoppen zodat de vicieuze cirkel doorbroken wordt. Wanneer de chronische stressrespons wordt gestopt, komt het lichaam tot rust en kan het zelfherstellend vermogen (waar het immuunsysteem onderdeel van is) weer zijn werk doen.

Neuroplasticiteit maakt snelle verandering mogelijk

Door ons onbewuste brein direct aan te spreken, kunnen we de stressrespons stoppen, waardoor de chronische aanmaak van stresshormonen gestopt wordt en herstel optreedt. Door de neuroplasticiteit, het vermogen van de hersenen om nieuwe verbindingen te maken, kan herstel optreden. Door het onbewuste brein nieuwe instructies te geven, worden letterlijk andere verbindingen in de hersenen gemaakt. Dit heeft een onmiddellijk effect op het lichaam.

Optimale interactie lichaam en geest

Met het Alexander Concept zijn tal van aandoeningen, klachten en thema’s op te lossen. Onze training is erop gericht deelnemers te leren de vicieuze cirkel van de stressrespons te doorbreken en gebruik te maken van het eigen helend vermogen. Na de training ervaren deelnemers een betere gezondheid en meer levensvreugde. Er ontstaat een gezonde interactie tussen lichaam en geest waardoor deelnemers in staat zijn gebruik te maken van hun volledig potentieel en hun eigen leven kunnen vormgeven.

.