Inmiddels hebben ruim 40 deelnemers met long-COVID aan onze interventie deelgenomen. Wij zien en meten hierbij zeer goede resultaten.

Artikelen in Long-COVID

Long-COVID, ook bekend als het post-COVID-19-syndroom, verwijst naar aanhoudende symptomen en complicaties die optreden nadat iemand is hersteld van een acute COVID-19-infectie. Hoewel de symptomen van Long-COVID sterk variëren, kunnen ze onder andere vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen en slaapstoornissen omvatten. 

Er is momenteel nog veel onbekend over Long-COVID en het begrijpen van de exacte mechanismen die tot deze symptomen leiden, is complex. Het zijn echter symptomen die wij ook zien bij onze andere deelnemers; deelnemers die lijden aan chronische stress. Een hypothese is dat het immuunsysteem na de acute infectie blijft reageren, wat kan leiden tot ontstekingen en schade aan verschillende organen en weefsels. Bovendien wordt verondersteld dat de stressrespons van het lichaam chronisch kan worden geactiveerd als reactie op de aanhoudende fysieke en mentale uitdagingen die Long-COVID met zich meebrengt. 

Hier komt het Alexander Concept in beeld. Het Alexander Concept richt zich op het beheersen van de stressrespons van het lichaam door het brein, in dit geval het onbewuste brein, op een andere manier aan te sturen. In de context van Long-COVID kan de interventie helpen bij het herstellen van een gezond evenwicht in het autonome zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor de stressrespons. Door technieken aan te leren die de deelnemers helpen om te gaan met stress op een meer adaptieve manier, zien wij ook daadwerkelijk dat het Alexander Concept substantieel bijdraagt aan het verminderen van symptomen die gerelateerd zijn aan chronische stress. 

Waar wij uniek in zijn, is dat wij vanuit de psychologische kant, dus vanuit het brein en dan ook nog het onbewuste brein aan herstel werken en niet vanuit de fysieke kant. Wij hebben gekozen voor het holistische gedachtengoed waarbij lichaam en geest als een geheel wordt beschouwd. En het werkt zichtbaar en meetbaar. 

Het is echter belangrijk op te merken dat het Alexander Concept geen vervanging is voor medische behandeling. Mensen met Long-COVID moeten altijd samenwerken met hun medisch specialisten om een uitgebreide benadering van hun gezondheid te waarborgen. 

Het Alexander Concept zien wij als een aanvullende strategie in het stoppen van de stress respons en het zodoende bevorderen van welzijn, maar is niet bedoeld als geneesmiddel voor specifieke medische aandoeningen. Wij informeren je graag verder omtrent onze dienstverlening voor jou of je organisatie.